Rodinné štafety 23.10. 2022

Pardubice už 29 rokem pořádají rodinné štafety. Tentokrát se konaly u Horní Jelení v Tramtáryi.

Stránky závodu

Výsledky závodu

O proti včerejším závodům bylo krásné sluneční počasí. Některé rodiny postavily různě silné štafety do kategorie open. První úsek byl o něco složitější a musel v závěrečném pytlíku sebrat dvě kontroly. Prostřední úsek měl trasu nejlehčí a v pytlíku sbíral jednu kontrolu.

Pro třetí úsek si organizátoři tradičně připravují překvapení. Letos to byla část mapy z roku asi 1995 s prázdným prostorem pro přeběh mezi různě starými částmi. Podle mě je vidět velký rozdíl v čitelnosti starých a nových map. To že se na staré mapě dá orientovat tak podle azimutu, vrstevnic, někdy vodotečí a velkých cest, asi není třeba zdůrazňovat.

Ten, kdo na třetím úseku nezabloudil, v závěrečném pytlíku sbíral na pamatováka 3 kontroly.